4.1.2018 / Gösterim Sayısı : 4743

2018 Yılı Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Başvuruları Başladı...

2018 Yılı Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi başvuruları 07 Aralık 2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/48 no.lu "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" e göre 01 Ocak 2018 tarihinde başlayıp 01 Mart 2018 tarihi mesai bitiminde (60.gün) sona erecektir.

Başvuru dosyaları bizzat dosya sahibi veya vekaletname verdiği birinci derece akrabası tarafından Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.

Bireysel Sulama Desteği Tebliği 2017-48

Başvuruda İstenen Belgeler

BİREYSEL SULAMA DESTEĞİ UYGULAMA REHBERİ 2017_48_1.Sürüm

Uygulama Takvimi 2018


''