26.11.2018 / Gösterim Sayısı : 174

Kılkeçisi-2 Projesi Teknik Eleman Alımı

İlimizde Yürütülmekte olan "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" Kapsamında uygulanmakta olan Kılkeçisi-2 projesi için 1 adet teknik eleman alımı yapılacaktır.

PROJEDE İSTİHDAM EDİLECEK PROJE TEKNİK ELEMANININ NİTELİKLERİ

 1. T.C. vatandaşı olmak
 2. Türkiye'de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi hayvansal üretim/zootekni bölümü, veteriner fakülteleri, meslek yüksek okullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık  teknikerliği mezunu , veteriner/ziraat teknisyeni (hayvancılık alanı) mezunları olması,
 3. Askerlikle ilişkisinin bulunmaması veya sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle en az 12 (on iki) ay tecilli olması,
 4. Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması
 5. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması,
 6. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması ( projede kullanabileceği bir araca sahip olması tercih sebebidir.)
 7. Projenin yürütüleceği il ya da ilçede ikamet etmesi (proje materyalinin yoğun olduğu yerleşim yerinde ikamet etmesi tercih sebebidir.)

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER

 1. Müracaat dilekçesi
 2. Diploma/çıkış belgesinin tasdikli sureti
 3. Nufus Cüzdanı fotokopisi
 4. Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge
 5. İkametgah belgesi
 6. Sürücü belgesi
 7. Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesinin tasdikli sureti
 8. Sabıka kaydı belgesi
 9. Sağlık raporu

Başvuru Tarihi:

30.11.2018-07.12.2018 tarihleri arası

Başvuru Yeri:

Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü

Sınav Tarihi/Yeri:

19.12.2018 Saat: 10.30 Mülakaat

Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü


''