15.1.2018 / Gösterim Sayısı : 886

Tarım Arazilerinde Mülkiyet Devri

#Tarım Arazilerinde Mülkiyet Devri

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 8 inci maddesinde yapılan değişikliklerin yer aldığı 6537 sayılı Kanun, 15/05/2014' tarihinde yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun'un "Tarım Arazilerinde Mülkiyet Devrine İlişkin Uygulama Talimatı" ise Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüzün 03.11.2017 tarihli ve E.2768754 sayılı yazıları ile 81 ilde yürürlüğe girmiştir.

6537 sayılı Kanunla tanımlanmış, "Asgari Tarımsal Arazi Büyüklüğü" ve  "Ekonomik Bütünlük" ile 81 il için (ilçe bazında) büyüklükleri belirlenmiş "Yeter Gelirli Tarımsal Arazi Büyüklüğü" kriterleri çerçevesinde gerçekleştirilen:  "miras", "satış", "ifraz", "tevhit", "hisselendirme", "trampa", "sınırdaşlık" ve "pay temliki" gibi tüm iş ve işlemlerde "Tarım Arazilerinde Mülkiyet Devrine İlişkin Uygulama Talimatı" hükümlerinin uygulanması,  il genelinde birlikteliğin ve otomasyonun sağlanması amacı ile 10-11/01/2018 Çarşamba/Perşembe günü saat:09.30'da İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda eğitim verilmiştir.

Toplantı, 31 İlçeden 68 ilçe personelinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 


''