26.11.2018 / Gösterim Sayısı : 141

İlimizde Yapılan Mera Islahı Çalışmaları

#İlimizde Yapılan Mera Islahı Çalışmaları

Mera Islahı ve Amenajmanı kapsamında Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliği ile proje yapılan Karapınar İlçesi Akçayazı Mahallesi mera ıslah çalışmaları devam etmektedir.

Konya ili 8.164.440 dekar mera varlığı ile ülkemizin mera varlığının %5,6 meydana getirmektedir.

Konya ili Van ilinden sonra koyun varlığında ikinci sırada yer almakta olup, Karapınar ilçemizde koyun varlığı yönünden Konya ilinin ilçeleri içerisinde birinci sırada yer almaktadır.

Ülkemizde et açığını kapatmak için küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğinin önemi her geçen gün artmaktadır. Küçükbaş hayvancılığın yetiştirilme şekli meraya dayalı olduğu için ve özelliklede Konya'mızın mera alanlarının küçükbaş hayvancılığı yetiştiriciliğine elverişli olması her geçen gün meraların önemini arttırmaktadır. Fakat zamansız ve aşırı otlatma meraların vasfını yitirmesine ve tahribatına sebep olmaktadır.

Konya'da ve Türkiye'de küresel ısınma sonucunda oluşan, yağışların yetersiz ve zamansız yağması mera alanlarında da önemli derecede kaba ot açığına neden olmaktadır. Ayrıca meraya dayalı hayvancılığın maliyeti düşürmesi ve su kaynaklarının azalması da çiftçimizi gelecek yıllarda büyükbaş hayvancılıktan küçükbaş hayvancılığına yönlendirecektir.

Konya ilinde Derbent, Güneysınır, Çumra, Ereğli, Karatay, Cihanbeyli, Akşehir, Halkapınar, Tuzlukçu, Akören, Karapınar, Meram, Ahırlı, Seydişehir İlçelerin 'de çiftçilere % 40 bedelli 8.700 kg Macar fiği, 2.000 kg yem bezelyesi tohumluklarının dağıtımı yapılmıştır.

Ayrıca Karapınar Akçayazı Mahalle'sinde uygulanmakta olan mera ıslahı çalışmaları 400 dekarlık alanda yapılmaktadır. Islah çalışmasında 100 dekarlık alanda Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Enstitünün kendi bünyesinde üretilen Bozkır Otu (Kochiya), Amerikan Tuz Çalısı (Atripleks, Canescens) bitkilerinin fidelerinin dikimi yapılmıştır. Dikimi yapılan fideler Hâkim rüzgâra (Erozyon) engel olması için doğu-batı yönünde dörder metrelik aralık bırakılarak çekilen hatlara dikilmiştir. Her yedi sırada bir çekilen hatlara Amerikan Tuz Çalısı dikilmiştir. Diğer hatlara Bozkır Otu ekimi yapılmıştır. Kalan 300 dekarlık alanda da Konya İl Tarım Orman Müdürlüğü ile Enstitünün âlet ekipmanları ile mera tohumu ekimi yapılmıştır. Mera tohumlarının çeşitleri ise Âdî Otlak, Yüksek Otlak, Çayır Düğmesi ve Korungadan oluşmaktadır. 300 dekarlık ekim yapılan sahanın kuzey kesimine de rüzgâr perdesi olarak bir hat boyunca Amerikan Tuz Çalısı dikimi yapılmıştır. Hem rüzgâr erozyonun önlemede hem de mera ıslahı ve hayvan beslemede çok önem arz eden bu proje çalışması güzel sonuçlar vermesi hâlinde; Karapınar ve Emirgazi Bölgesinde mera ıslahı ve erozyon önleme ve küçükbaş hayvancılın gelişmesi yönünde önemli sonuçlar doğurabilecektir.


''