İç Kontrol Sistemi - Kalite Yönetim Sistemi

​Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz ve 31 İlçe Müdürlüğümüz 27 Mart 2018 Tarihinde TS EN ISO  9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alarak Standartlara göre hizmet verilmektedir.


01- Doküman İzleme Formu
02- Kimlik Kartı (Dış Kaynaklı)
03-Yıllık Bakım Planı
04-Toplantı Rapor Formu
05- Kalibrasyon Takip Formu
06- İç Kontrol İzleme Formu
07-Bölüm Tetkik Soruları Formu
08- İç Tetkik Planı
09-Özel Görev Formu
10-Toplantı Rapor Formu
11-Keşif Raporu
12-Mesai Harici Gör. Formu
13-Personel Şikâyet Formu
14-Haftalık Taşıt Talep
15-Kamu Konutları
16-Lojman Tahsisi
17-Lojman_Tahsisi_Ferag
18-İç Kontrol Sistemi Düzeltici
19-Eğitim Dönüş Rapor Formu
20- İç Kontrol takip formu
21- Dokuman İsteme Formu
22- Taşınır İstek Belgesi
23- Arıza Bildirim Formu
24- Yürürlükteki Mevzuat Listesi Formu
25- Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Listesi
26-Bakıma Tabii Donanım Listesi
27- Cihaz Bakım-Onarım Kartı
28-Günlük Temizlik ve Emniyet Çizelgesi
29-Aylık Temizlik Planı Formu
30-A-İlçeler taşıt ve görev dönüş icraat formu
30-Taşıt ve Görev Dönüş İcraat Formu
31- Personel Performans Değerlendirme Formu
32- Arşivden Belge İsteme Formu
33-Hizmetiçi Eğitim Dönüş Formu
34- Aylık Faaliyet Raporu
35- Kontrol Raporu
36-Personel Hususi Damgalı Pasaport
37- Tedarikçi listesi Formu
38- Tedarikçi Değerlendirme Formu
39- Taşınır İstek Belgesi
40- Evrak Zimmet Defteri
41- Sivil Savunma Yangın Tüpleri Formu
42 Atölye İş Emri Kartı
43 Aylık Akaryakıt Sarfiyat
44 Akaryakıt ve Madeni Yağ
45-Personel Bilgi Formu
46-Yemekhane Malzeme Kullanım Tutanağı Formu
47-Haftalık taşıt görev formu
48-Haftalık Taşıt Ve Şoför Nöbet Listesi
49-Haftalık Taşıt Ve Şoför Durum Cetveli
50-Haftalık Araç Arazi Çıkış Çizelgesi
51-Haftalık Arazi Çıkış Çiz.
52-Haftalık Taşıt Şoför Durum Çizelgesi
53 Servis Defteri
54 SEYYAR GÖREV TAZMİNATI P
55 Günlük ve Aylık Yakıt Ta
56 Araç Bakım ve Kontrol Kartı
57 Aylık İşçi Puantajı
58 Yıllık Yakıt Tüketim
59 Günlük Görev Takip Formu
60-Personel İzin ve Rapor Defteri
61 Personel İzin Kartı
62 Personel Y İzin Kull. Pl
63- Evrak İmha Listesi
64-taşıt nöbet listesi
65 Ambar Malzeme Stok Kartı
66 Alet Malzeme İlaç Teslim
67- Arşiv Kayıt Defteri
68-Günlük Görev Takip
​69 Kaza Bildirim Formu


Form_1 İç Tetkik Rapor Formu
Form_2 İç Tetkik Soru Listesi
Form_3  İç Tetkik Uygunsuzluk Formu
Form_4 Yıllık İç Tetkik Planı
Form_5 Düzenleyici Faaliyet Talep Formu 53
Form_7 Dış Kaynaklı Döküman Listesi
Form_8 KYS Döküman Saklama Süreleri Formu
Form_9 Revizyon İstek Formu
Form_10 Uygun Olmayan Hizmet Formu
Form_11 Uygun Olmayan Hizmet Takip Formu
Form_12 Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Rapor Formu
Form_13Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu
Form_14 (Yıllık - Mazeret İzin Formu)
Form_15 (Hastalık (Sıhhi) İzin Formu)
Form_16 (kısa süreli izin ve görev formu)
Form_17 (Yurt Dışı İzin Formu)
Form_18 (Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi)
Form_19 (Devlet Memuru Yemin Formu)
Form_20 (İşçi İzin İstek Formu)
Form_21 (Daimi İşçi Değerlendirme Formu)
Form_22 (Bilgi Notu Formu)
Form_23 (Görüş Bildirme Formu)
Form_24_On_Mali_Kontrol_Raporu
Form_25 Vekalet Formu
Form_26  Yetki Devri Formu
Form_27  Görev Devri Formu
Form_28 Hata Bildirim Formu
Form_29 Şikayet Formu
Form_30 Tutanak Formu
Form_31 Çalışan Öneri Formu
Form_32 Ön Mali Kontrol İnceleme Formu
Form_33 Ön Mali Kontrol Kayıt Formu
Form_34 İç Kontrol İzleme (soru) formu
Form_35 (Temel Süreç Tanım Formu) (2)
Form_36 İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri
Form_37 (Ortak Görev ve Sorumluluklar)
Form_38 İş Süreçleri Evrak Takip Formu
Form_39 (SGB Ön Mali Kontrol Formu)
Form_40 Süreç İzleme Formu
Form_41 DÜZELTİCİ FAALİYET İZLEME LİSTESİ
Form_42 Hizmet Alanlar Görüş Öneri ve Anket Formu
Form_43 Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu
Form_44 Hizmet Alanlar Şikâyetleri Formu
Form_45 Personel Görüş, Öneri Ve Anket Formu
Form_46 Eğitim Kayıt -  Katılım Formu
Form_47 Eğitim Değerlendirme Formu
Form_48 Oryantasyon Eğitim Tutanağı
Form_49 Eğitim Hizmeti Değerlendirme Formu
Form_50 (Soru Önergesi Bilgi Formu)
Form_51 (Yazılı ve Sözlü Soru Öner. Kayıt F.)
Form_52 (... Yılları Yatırım Bütçesi Teklif Formu)
Form_53 (... Yılı Prog. Süreç Det.Formu)
Form_54 Yılı Prog. Tedbir Tek. F.u
Form_55 (Koordinasyon İletişim Formu)
Form_56 (Stratejik Plan Hedef Toplama Formu)
Form_57 (SP Hedef-Birim İlişkisi.)
Form_58 (Personelin Eğitim Düzeyi Formu)
Form_59 (Genel Personel Dağılımı Formu)
Form_60 (Mevcut Durum Formu)
Form_61 (Taşınmaz Dağılımı Formu)
Form_62 (Taşınır Dağılımı Formu)
  


''