T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

EK TOHUMUN HASINI ÇEKME VERİM KAYGISI

Yayın Tarihi : 5.11.2020

Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının 2020 yılında Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Yayım Projesi olarak desteklediği, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün (proje sahibi) koordinatörlüğünde yürütülen, İl Tarım Müdürlüğümüzün proje paydaşı olduğu "Ek Tohumun Hasını Çekme Verim Kaygısı" yayım projesinin gösteri parseli oluşturulması için 03.11.2020 tarihinde İlimiz Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesinde İl Müdürümüz Sayın Ali ERGİN' in katılımları ile yerli ve milli tohum ekimleri gerçekleştirilmiştir.

Proje 2 yıllık bir yayım projesi olup bütçesi 48.500,00 TL dir.  Proje kapsamında Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün geliştirmiş olduğu Buğday çeşitlerinin (Şanlı, Kışla, Hamitbey, Ayten Abla) ve Arpa çeşitlerinin (Burakbey, Tosunpaşa, Asil) İlimizde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Projenin 1. yılında İl Müdürlüğümüz tarafından Selçuklu İlçesi gösteri parseli kurulması için seçilmiş, Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü proje paydaşı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesinde 2020-2021 üretim sezonunda 35 dekar alanda önder Çiftçi Cemil TEMİZ' e gösteri parseli kurulmuştur. Kurulan 35 dekarlık gösteri parseli için Ekim ayında Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitü tarafından gönderilen 700 kg tohum, 550 kg DAP ve 350 kg üre gübresi üreticimize teslim edilmiştir.

Yerli tohumların kullanılmasının önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmakta, kendi kendine yetebilecek tarımsal potansiyeli olan ülkeler pandemi döneminde de görüldüğü üzere gıda tedarikinde sorun yaşamamaktadırlar.

Yerli ve milli çeşitlerimizin ekiminde üreticimizin yanında bulunan İl Müdürümüz Sayın Ali ERGİN yerli tohum kullanımının öneminden kısaca bahsedip, üreticimizle ile birlikte ekimi gerçekleştirmiştir.

Kurulan gösteri parselinin Bölgemize ve Ülkemize hayırlı olmasını diler, ekimini yapmış olduğumuz çeşitlerimizle verim kaygısı çekmeyeceğimiz bir yıl olmasını temenni ederiz.

Müdürlüğümüz Yerli ve Milli çeşitlerimizin üreticimize tanıtılması için çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedir.