T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

“KOP İLE SIĞIRLADA MOBİL AYAK BAKIMI” PROJESİNİN AÇILIŞI YAPILDI

Yayın Tarihi : 6.1.2021

2020 Yılı Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) Mali Destek Programı kapsamında Meram İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kop İle Sığırlada Mobil Ayak Bakımı" Projesinin açılışı, tanıtımı ve mobil tırnak bakım ünitesi ve ekipmanlarının teslim programı Meram İlçesi Çarıklar Mahallesinde yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ali ERGİN, Meram Kaymakamı Resul ÇELİK, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim TONGUR, Meram Süt Üreticiler Birliği Başkanı Hasan İŞLER, İlçe ve Şube İdarecileri ile vatandaşların katıldığı açılış programında uygulamalı olarak tırnak bakımı yapılarak proje hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

"KOP ile Sığırların Mobil Ayak Bakımı" projesi 2020 Yılı Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) Mali Destek Programı kapsamında Meram Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanarak sunulmuş ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2020/1851 referans numarası ile desteklenme kararı alınmıştır. Hazırlanan projede 2 ve üzeri süt sığırına sahip olan, Meramda bulunan hayvancılık işletmelerinin neredeyse yarısının üyesi olduğu Meram İlçesi Süt Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği Proje ortağı olarak yer almıştır. Projenin 204.000-TL olan toplam maliyetinin tamamı KOP İdaresi tarafından finanse edilmiştir. Proje kapsamında bir adet hidrolik kontrollü mobil travay, bir adet ultrason cihazı, bir adet jeneratör ve ayak bakımında kullanılmak üzere sarf malzemelerinden oluşan ayak bakım kitininin alımı gerçekleştirilmiştir. Proje ortağı tarafından hidrolik kontrollü mobil travayın uygulamanın yapılacağı mahallelere ve bu mahallelerde bulunan hayvancılık işletmelerine naklini sağlamak üzere çekici olarak kullanılan bir adet kamyonet alımı da ayrıca yapılmıştır. Proje kapsamında alımı yapılan mobil travay, jeneratör, ultrason cihazı ve sarf malzemelerinin teslimi Meram Süt Birliğine devri yapılacak ve Birlik tarafından istihdam edilen iki personel tarafından işletilerek yetiştiricilerimizin hizmetine sunulması sağlanacaktır.

Proje hazırlanırken Tarım ve Orman Bakanlığının kayıt sistemlerinden Hayvan Bilgi Sistemi (TÜRKVET) üzerinden yapılan raporlamalarda Meram ilçesinde 4.054 büyükbaş hayvancılık işletmesi bulunmakta olup; bu işletmelerde 69.577'si dişi, 42.099'sı erkek toplam 111.676 büyükbaş sığır cinsi hayvan bulunmaktadır.  İşletme büyüklüğü bakımından;  1-5 arası sığıra sahip yaklaşık 942 işletmede 2.903, 6-10 arası sığıra sahip 778 işletmede 6.151, 11-20 arası sığıra sahip 901 işletmede 13.471 sığır bulunmaktadır. Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı üzere küçük ve orta ölçekli olarak tabir edilen 1-20 baş arası hayvana sahip bu işletmeler, ilçemizde bulunan işletmelerin %65'ini oluşturmakta ve toplam hayvan varlığının %20'si bu işletmelerde bulunmaktadır.

Büyükbaş hayvanlarda ayak-tırnak hastalıklarının görülme oranı yüzde 10 civarındadır ve ayak-tırnak hastalıklarının süt verimine etkisi %25'lere kadar çıkabilmektedir. İlçemizin toplam sığır varlığına bakıldığında yaklaşık 11.000 hayvanda ayak-tırnak hastalığının görülmesi söz konusu olup, bu hayvanların yaklaşık 4.000'inin anaç sığır olması sonucu oluşacak yıllık süt verimi kaybı yaklaşık 5.000 ton gibi hiçte küçümsenemeyecek düzeydedir. Yalnızca süt verim kaybı göz önüne alındığında yıllık ekonomik kayıp 14 milyon lirayı bulabileceği bunun yanında besi verim kaybı, döl verimi düşüklüğü, buzağı kayıpları, et verim kayıpları ve tedavi giderleri hesaplandığında ise Meramlı üreticilerin ekonomik kaybının toplamda ne kadar yüksek miktarlara ulaşacağını tahmin etmek hiçte zor olmayacaktır.

Yapılan araştırmalarda tırnak bakımının ineklerde doğum sonrası, döl verimini ve süt artışını ciddi ölçüde etkilediği de tespit edilmiştir. "KOP ile Sığırlarda Mobil Ayak Bakımı" projesi ile küçük ve orta ölçekli hayvancılık işletmeleri başta olmak üzere hayvancılık işletmelerinde tırnak ve ayak hastalıkları önlenerek üretimde verimin ve kalitenin arttırılması hedeflenmiştir. Bu sayede et ve süt sığırcılığı işletmelerinde et ve süt veriminin en az yüzde on oranında arttırılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında;

  • Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Meram İlçesi Süt Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği teknik personeli tarafından işletmelere hayvan bakım ve beslemesi konusunda eğitimler verilecektir.
  • Alımı yapılan mobil travay ile eğitim verilen işletmelerde mevcut hayvanların tırnak bakımları yapılacaktır.
  • Hayvanlarda görülen üreme problemleri ile gebelik dönemlerinin tespitine yönelik olarak ultrason ile muayeneleri yapılacak ve tırnak bakımı için gereken destek verilecektir.
  • Halihazırda Süt Birliği tarafından yürütülen suni tohumlama hizmetlerinde kalite ve verimliliğin sağlanması için ultrason kullanımı yaygınlaştırılacaktır

Hayvansal üretimde verimliliğin, kalitenin ve katma değerinin arttırılmasına yönelik eğitim ve yayım faaliyetleri kapsamında hazırlanan bu proje ile hayvanların altı aylık periyotla yılda iki kez tırnak bakımını yaptırmaları sağlanacaktır. Böylece Meramda "Sağlıklı hayvan, artan verim, kaliteli ürün" sloganıyla et, süt, buzağı kayıpları, tedavi giderleri minimuma inecek, ürün kalitesi ve işletme karlılığı artacak, hayvancılığın sürdürülebilirliği ve ülke ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır.

Hayvancılıkta yaşanan maliyet artışı, damızlık ve besilik materyal ihtiyacının karşılanması gibi sorunların önlenebilmesi için elimizdeki kaynakların etkin kullanımının gerekliliği ve küçük ekonomik yatırımlarla büyük kayıpların önüne geçilerek hayvancılık sektöründe sürekliliğin sağlanması  düşüncesiyle hazırlanıp uygulamaya geçilen "KOP ile Sığırların Mobil Ayak Bakımı" projesinin Meramlı yetiştiricilerimize hayırlı olmasını; 2021 yılının tüm yetiştiricilerimiz için bereketli bir yıl olmasını temenni ederiz.