T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

EĞİTİMLERLE İLİMİZDE TIBBİ AROMATİK BİTKİ POTANSİYELİ ARTACAK

Yayın Tarihi : 1.3.2021

Tıbbi aromatik bitkiler; sağlığı sürdürmek, hastalıkları önlemek veya hastalıkları iyileştirmek için kullanılan bitkilerdir. İnsanlar yüzyıllardan beri hastalıklara karşı elde ettikleri bitkiler ile çare bulmaya çalışmışlardır. Bu yöntemde de oldukça başarılı olmuşlardır.

İlimizin önemli gen merkezlerinin kesişme noktasında bulunması, florasında zengin bir bitki çeşitliliğini barındırmasını sağlamaktadır. İlimizde birçok tıbbi aromatik bitki ( kekik, kantaron, adaçayı, rezene, civan perçemi, kuşburnu v.b) doğal olarak yetişmektedir. Ancak yetişen bu bitkilerin birçoğu; gelişigüzel toplama, sanayileşme, şehirleşme, tarla açma, aşırı otlatma, pestisit kullanımı, yabancı otla mücadele, ağaçlandırma gibi nedenlerle risk altındadır. Dolayısıyla ilimiz florasındaki tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması için bu bitkilerin üretiminin, hasadının, depolanmasının, pazarlama zincirleri kontrolünün planlı bir şekilde yapılması ve yürütülmesi gerekmektedir. Aynı zamanda tıbbi ve aromatik bitkilerin dünyada büyük bir pazar potansiyeli vardır ve her geçen günde bu potansiyel artmaktadır. Geniş yüzölçümüne sahip olan ilimizde, su kısıtlığının yaşandığı marjinal arazi varlığımızı ve hazine arazilerimizi bu bitkilerin üretimine kazandırdığımızda tıbbi aromatik bitkiler açısından hem ülkemiz ihtiyacını karşılar hem de bu pazar payını ilimiz lehine çevirebiliriz.

Bu önemli konuda başarılı bir yol haritası çizmek üreticilerimizin taleplerine etkin bir şekilde cevap verebilmek amacıyla İlçe Müdürlüklerimiz personellerine yönelik 16-19 Şubat 2021 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüzce "Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği" konulu hizmetiçi eğitim kursu düzenlenmiştir. Hizmetiçi eğitimimiz Zoom platformu üzerinden yapılmış ve eğitime 86 personelimiz katılım sağlamıştır.