T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çiftlik Yönetimi Eğitimi Düzenlendi...

Yayın Tarihi : 24.12.2021

IPA II Tarım ve Kırsal Kalkınma programı ile desteklenen Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA): Hedef 2020 AB Teknik Destek Projesi kapsamında İlimizde 23-24 Aralık tarihlerinde Bakanlığımız, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından "Çiftlik Yönetimi Eğitimi" düzenlenmiştir. Proje ile ÇMVA' nın kullanımı, işlevselliği ve veri kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Eğitimler vasıtasıyla Tarım ve Orman Bakanlığının karar mekanizmalarının ÇMVA verilerinin kullanılması yolu ile iyileştirilmesi, veri toplama metodolojisinin incelenmesi, detaylandırılması ve yasal alt yapının oluşturulması hedeflenmektedir.

Toplantı açılış konuşmasını yapan İl Müdürümüz Sayın Ali ERGİN konuşmasında Çiftlik Muhasebe Veri Ağı ve Finansal Okur Yazarlığın önemine değinmiştir. Toplantıya Bakanlık Merkez Birim sorumluları,  STK Temsilcileri, İl Müdürlüğümüz ve ilçe müdürlükleri teknik personelleri ile çiftçilerimizin katılmıştır. Katılımcılara Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cennet OĞUZ ve Prof. Dr. Yusuf ÇELİK tarafından Çiftlik Yönetimi Eğitimi verilmiştir.