T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Kontrol Görevlilerine Proje Hazırlama Eğitimi Verildi

Yayın Tarihi : 17.1.2022


İl Müdürlüğümüz  Gıda Yem Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kontrol görevlilerine yönelik 13.01.2022 günü Proje hazırlama döngüsü ve mantıksal çerçeve analizi programı eğitimi düzenlenmiştir. AB Eğitim Programlarından, program kapsamında oluşturulan ortak bir havuza,  Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler ile antlaşmalarına taraftar diğer ülkelerin bütçelerinden katkı yaparak, eğitim, bilgi ve becerilerini belli bir düzeye ulaştırmak amacı ile yararlanılmaktadır.Bu Konuda  Gıda ve Şube Müdürlüğümüzde görevli Veteriner Hekim Salih ÖZER  tarafından eğitim verilmiş sunumda eğitimin önemi hakkında farklı yaklaşımlarda bulunmuştur.

Proje hazırlamada bilgi ve tecrübelerin doğada kullanıma hazır halde bulunmadığından yola çıkarak şunu söyleyebiliriz: Bilimsel bakış ve anlayış, araştırmaya ve incelemeye, sonuçta da keşfetme düşüncesine dayanır. Yeni düşünceler ve farklı bakış açıları kendiliğinden oluşmaz. Araştırma yapılan süreçte yeni bulgularla şekillenir. Konuyla ilgili AB projeleri ve kalkınma ajanslarına yönelik yapılacak olan yeni projelerin hazırlanması, uygulanması konuları ele alınmıştır.Var olduğumuz hayatın her alanında dönüşümlerin yaşandığı günümüzde, eğitimin de bu doğrultuda kendisini sürece dahil etmesi bir gereklilik haline gelmiş; sosyal, ekonomik ve teknolojik alanda gerçekleşen hızlı değişim iş yerindeki eğitimin gerekliliğini ortaya koymuştur.

            Küreselleşme hareketlerinin sonucu olarak ortaya çıkan uluslararası kuruluşlar ve topluluklar, ekonomik, kültürel ve siyasi alanda yürüttükleri işbirlikleri yanı sıra, eğitimi çağın gelişmelerine uyarlamak ve kaliteyi arttırmak için birçok ortak proje ve faaliyetlerden bahsedilmiştir.