T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

GELECEĞİMİZ, GERÇEK SERVETİMİZ TOPRAKLARIMIZ BOŞTA KALMASIN

Yayın Tarihi : 9.3.2022

Bakanlığımızın 2019-2023 stratejik planları doğrultusunda yürütülen "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi'nin alt projesi olan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamda 09.03.2022 tarihinde Konya Valisi Sayın Vahdettin ÖZKAN, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim ALTAY, Ak Parti İl Başkanı Hasan ANGI, Karatay Kaymakamı Zafer ORHAN, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali ERGİN, Meram Belediye Başkanı Mustafa KAVUŞ, Merkez Ziraat Odası Başkanları, Kurum Müdür ve amirleri sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve üreticilerimizin katılımıyla tohum dağıtımı programı düzenlenmiştir.

Toplam bütçesi 9.700.000 TL olan 4.850.000 TL'si Tarım ve Orman Bakanlık, 2.425.000 TL'si Konya Büyükşehir Belediyesi ve 2.425.000 TL'si ise proje katılımcıları tarafından karşılanan, "Konya İli Hububat ve Baklagil Alanlarının Etkinleştirilmesi Projesi ile, 27 ilçemizde 380 ton Arpa, 171 ton Mercimek ve 185,5 ton Nohut tohumu dağıtımı yapılmıştır. Dağıtımı yapılan toplam 736,5 ton tohumluk ile 39.000 dekar nadas alanının ekimi yapılarak tarıma kazandırılması planlanmıştır. Bu doğrultuda projemize dahil olan 255 kadın çiftçi olmak üzere 1100 adet çiftçimize tohum dağıtımı yapılması sağlanarak hem üreticilerimize hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır.

Ülkemizdeki 6.700.000 hektar alanda 17.650.000 ton buğday, 3.100.000 hektar alanda 843.102 ton arpa, 45.900 hektar alanda 263.000 ton mercimek ve 33.400 hektar alanda 475.000 ton nohut olmak üzere hububat ve baklagiller üretimi yapılmaktadır. Ülke genelindeki üretim miktarları dikkate alındığında Buğdayda %89, Arpada %94, Kırmız mercimekte %71, Yeşil mercimekte %85 ve Nohutta %120 oranında kendine yeterliliğimiz bulunmaktadır.

Gerek coğrafi özellikleri gerekse iklim şartları itibariyle zengin bir tarımsal ürün çeşitliliğine sahip olan bölgemizde, ağırlıklı olarak tahıl üretimi yapılmaktadır. 2021 üretim sezonunda ilimiz; 1.579.000 ton buğday ve 843.102 ton arpa üretimiyle ülkemiz üretim sıralamasında 1. sırada yer almaktadır. 18.486 ton mercimek ve 34.000 ton nohut üretimiyle ülke üretim sıralamasında yeşil mercimekte 3. kırmızı mercimekte ise 5. ve nohutta 4. sıradadır.

Ülkemizde hızla artan nüfusumuzun beslenmesinin sağlanması yanında tarıma dayalı sanayi kollarımızın hammadde ihtiyacının karşılanması ve tarım ürünleri ihracatının artırılmasının tarımsal üretim artışına bağlı olduğu bir gerçektir. Tarımsal üretimde en önemli faktörü topraktır. Tarım arazilerinin genişletilmesi çok mümkün olmadığından, üretimin arttırılması ancak verimlerin artırılması veya nadasa bırakılan ve ekime uygun atıl arazilerin tarıma kazandırılması ile mümkün olabilir. Ülkemizdeki toplam tarım alanlarımızın yaklaşık %13'lük kısmı nadasa bırakılırken; ilimizdeki tarım alanlarının yaklaşık %9'u her yıl nadasa bırakılmaktadır. 

Nadasa bırakılan ve atıl durumdaki tarım alanlarının üretime kazandırılması için bakanlığımızın 2019-2023 stratejik planları doğrultusunda yürütülen "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi" nin alt projesi olan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamda "ekilmeyen bir karış toprak kalmasın" anlayışıyla 2021 yılı yatırım programı dâhilinde İl Müdürlüğümüzce, toplam 5.332.320 TL'lik bütçe ile 6 proje yürütülmüştür. Yürütülen projeler kapsamında toplam 567.200 kg sertifikalı Kuru fasulye, Mercimek, Arpa ve Tritikale tohumunun, 105'i kadın çiftçi olmak üzere toplam 1089 adet çiftçimize dağıtımı gerçekleştirilerek 20.553 dekar nadas olmak üzere 36.400 dekar alanda üretim yapılması sağlanmıştır.

Projeye dahil olan üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diler; üreten, üretilene değer katan, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan tüm çiftçilerimizin bol ve bereketli bir üretim sezonu geçirmesini temenni ederiz.