T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İRAP KAPSAMINDA FAALİYETLER YÜRÜTMEKTEDİR...

Yayın Tarihi : 29.4.2022

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz; İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında faaliyetler yürütmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında kurumumuz sorumluluğunda yer alan eylemler dâhilinde İRAP İzleme ve Değerlendirme Sistemine 2 kullanıcı teknik personelimiz ile veri girişi yapılmaktadır. Sorumluluğumuzda olan eylemler için eğitim ve yayım faaliyetleri titizlikle yürütülmektedir.

Sistem ile birlikte il genelinde oluşabilecek afetlere karşı önlem alınması, risklerin toplumsal etkilerinin azaltılması amaçlanmaktadır.

Kurumumuz sorumluluğunda olan eylemler: 

  1. Kuraklık yönetiminde eşgüdümün sağlanması amacıyla yerel kuraklık politikaları, stratejileri ve eylemlerinin bütünleştirilme, çalışmalarının yapılması.

  2. Kontrolsüz Yeraltı suyu kullanımının önüne geçilmesi için tarımsal sulama yapan vatandaşların bilgilendirilmesi.

  3. İl genelinde meteorolojik ve tarımsal kuraklık analiz çalışmaları yapılması.

  4. Kurak Dönemlerde Kuru, Sulu Tarım Alanlarında Alınacak Önlemler ve Mera Alanlarında planlamalar yapılması.

  5. İlimizde riskli görülen bölgelerde tarımsal alanlarda, üzerinde obruk oluşumlarının tespitine yönelik çalışmalar yürütülmesi, bu yönde iyileştirme ve gerekli çalışmaların yapılması.

  6. İl genelinde meteorolojik afetlerin etkilerini en aza indirebilmek için seracılık ve sera üretiminin teşvik edilmesi.

  7. Çiftçilere yönelik, mevsimsel kuraklık etkilerini hafifletmeye yardımcı olmak için toprak kalitesini artıran; toprak ve su koruma uygulamaları, mahsul kalıntılarını yerde bırakılmasının faydaları ve anız yakılmasının zararları konularında bilinçlendirme çalışmalarının artırılması.

  8. İlimiz genelinde TARSİM tarım sigortalarının, tarım ve hayvan yetiştiricileri arasında kullanımının yaygınlaştırılması.