T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı Geniş Katılımla Tamamlandı

Yayın Tarihi : 11.5.2022

İlimizde faaliyet gösteren Tıbbi Aromatik Bitkiler(TAB) Sektörünün değer zincirinde yer alan üreten işleyen paketleyen pazarlayan lojistik sağlayan firmaların, destekleyici resmi kurum ve kuruluşların, üniversitelerimizin, eğitim ve araştırma kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının ortak akıl ile belirledikleri hedeflere ulaşması ve dünya rekabet güçlerini artırmaları için Tarım ve Orman Bakanlığımızın ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün iştirakiyle  "Tıbbi Aromatik Bitkilerde Kümelenme Çalıştayı " Konya'da  başladı.

10-11 Mayıs 2022 tarihleri arasında İlimize özel olarak düzenlenen Kümelenme Çalıştayı sonucunda, Eylem Planının oluşturulması süreçleri başlatılacak olup, neticesinde şekillenecek olan Eylem Planı çerçevesinde İlimizde Tıbbi Aromatik Bitkiler Kümelenme yapılanması oluşturulacaktır.

Tıbbi Aromatik Bitkiler Kümelenme oluşumuyla;

  • Birincil Üretimde Üretim Miktarımızı, Kalite ve Verimliği Artırma
  • İşleme ve Paketlemede Son Teknolojiye Uyum Sağlama
  • Ortak Lojistik Oluşturma  
  • Ortak Markalaşma                                                                        
  • Katma Değer Üretme
  • Farkındalık Oluşturma

    Sonucunda Tıbbi Aromatik Bitkiler Sektöründe;

Dünya Pazarında Rekabet Gücümüzü Geliştirerek Söz Sahibi Olmayı Hedeflemekteyiz

Kümelenme modeli günümüz dünyasının rekabetçi ortamında pek çok ülkede hayata geçirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Hem kendi ilimizde ve ülkemizde de bu modelin uygulanması artık büyük önem arz etmektedir. Tıbbi aromatik bitkiler sektörü yeni gelişen ve dünya ticaretinde de önemli yeri olan bir sektördür. Bu sektör içerisinde söz sahibi olmak ve yukarda bahsettiğimiz hedeflere ulaşmak ancak kümelenme modeliyle olacaktır.

10-11 Mayıs 2022 tarihleri arasında Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kümelenme Çalıştayı"na Konya Valisi Vahdettin Özkan, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, DSİ 4.Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Özdemir, Toprak, Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Cihan UZUN, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, S.Ü. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Kan, N.E.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Atilla Arıcıoğlu, F.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Peker, TÜBİTAK – TÜSSİDE  Başuzman Araştırmacı Barış Çarıkcı, İl Tarım ve Orman Müdür Yrd. Esat Altuntaş, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Niyazi Emrah Çerez, İl ve İlçelerden kurum amirleri, tıbbi aromatik bitkiler üretim, işleme, pazarlama ve sanayi sektörü, Üniversitelerimiz, Araştırma Kurumlarımız, Teknoloji Merkezlerimiz, Destekleyici Kurumlarımız ile Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri iştirak ettiler.

"Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kümelenme Çalıştayı"nda konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan; "Öncelikle böylesine anlamlı ve önemli bir konunun, ilimizde bir faaliyet olarak icra ediliyor olmasından dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Selçuklu'nun 200 yıllık başkentliğini yapan ve tarih, kültür zenginliği ile beraber Konya'mız son zamanlarda sanayisinin gelişmesi ile de küresel ve ulusal rekabet gücü her geçen gün artan bir şehrimizdir." dedi.

İlimizin, tarımsal faaliyetleri ile de sağlıklı ve yeterli gıda üreten bir tarım ili olma vasfının çok daha tebarüz ettiğini belirten Vali Özkan "Dünya nüfusunun sürdürülebilir bir hayata kavuşması noktasında tarımın stratejik önemi her gün biraz daha ön plana çıkmakta ve her geçen gün bütün insanlar bunun biraz daha farkında  olmaktadırlar. Konya'mızda tarım, teknoloji, sanayi, eğitim gibi birçok alanda yaşanan gelişmelere hem kamu otoriteleri hem mahalli idareler hem de insanlarımız çok daha duyarlılık göstermektedir. Hep birlikte istifade edeceğimiz çalıştayımızda konu tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili öncelikle mevcut durumumuzun ne olduğunu, iyileştirilmesi gereken alanlarda ne tür çalışmalar yapmamız gerektiğini analizlerle birlikte ortaya koyacağız. Çalıştayın, analizler sonrası çıktılarından da istifade etmemiz konusunda bizlere yol gösterici olacağına inanıyoruz. Çalıştayımızda konu bitkisel ürünler, sağlıklı gıdaya erişim ile sağlık konusunda bir sıkıntı yaşandığı zaman şifa bulunması için   müracaat edilen ürünler olduğundan, çalıştayın ilimiz ve memleketimiz için önemli katkılar sunacağından eminim. Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe Belediyelerimiz de, çevre dostu tarımsal faaliyetlere çok anlamlı ve önemli katkılar sunmanın yanında, çiftçilerimizle yakın temas halinde tarımsal faaliyet icrasına desteklerini sunmaktadırlar. Bu anlamda Belediyelerimize hem kırsal kalkınma hem de bitkisel ve hayvansal üretime verdikleri katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu çalıştayın da tarımsal faaliyetlerde değerlerin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, bitkisel üretim ile ilgili sağlıklı, ulaşılabilir gıda ve şifaya vesile olmasını diliyorum. İnşallah sonuçlarından biz de elbirliğiyle okuyup istifade edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

"Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kümelenme Çalıştayı"nda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, yaptığı açıklamada Muğla, Hatay ve Konya'da tıbbi ve aromatik bitkilere ilişkin kümelenme projesi başlattıklarını, projenin çiftçiye ve sanayiciye önemli katma değer sağlamasını beklediklerini, insanlığın binlerce yıldır başta tedavi edici gücünden dolayı tıbbi ve aromatik bitkileri kullandığını bildirdi.

Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda hedeflerine ulaşabilmesi için çiftçinin de bu bitkilerin üretiminde kullanılacak makinelerin imalatı için sanayicilerin de gayret göstermesi gerektiğini vurgulayan Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminde devamlılığı ve belirli bir kaliteyi sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Konya'nın aynı zamanda Türkiye'nin en önemli gerek sabit yağların gerekse uçucu yağların elde edildiği bir merkez haline geldiğini vurgulayan Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, aynı zamanda bu bitkilerin işlenme sürecinin yanında tohumunun da üretildiği bir bölge olduğunu kaydetti.

Türkiye'de her 100 kilogram tohumun ortalama 30 kilogramının Konya'da üretildiğini anlatan Hasdemir, "Bu da çok önemli bir potansiyel. Bitkisel üretimin ve tarımın olmazsa olmazı olan tohumun üretim merkezi de Konya. Şöyle bir yol haritası belirledik; üretmek kolay. Bir taraftan pazarlamak da kolay ama bunları bir araya getirip sektörde söz sahibi olmak, üründen işlemeye kadar coğrafi bölgede bir araya gelmek için kümelenme projeleri başlatmak zorundayız."

"Konya'nın mevcut potansiyeli bizi cesaretlendiriyor"

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda ülkeyi daha iyi duruma getirmek için projeler geliştirmeye devam ettiklerini belirterek,

"Ülkemizin batısında Muğla'da, doğusunda Hatay'da ve tam merkezi Konya'da, ülkemizin 3 bölgesinde bu sene tıbbi ve aromatik bitkilerde bir kümelenme projesi başlattık. Bu projenin hem çiftçimize hem sanayicimize çok ciddi katma değerler üreteceğini düşünüyoruz. İklim değişikliğine duyarlı, su tüketimi daha düşük olan bu bitkilerin üretimlerini gerçekleştirdiğimizde çiftçimizin iklim değişikliklerinden etkilenmesini en aza indirip, gelir garantisi sağlayarak daha az suyla daha fazla üretimin yapılmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda üretimi de çeşitlendirerek alternatif gelir kaynaklarının oluşturulduğu bir sektörü Konya'da geliştirmek istiyoruz. Konya'nın mevcut potansiyeli bizi cesaretlendiriyor." dedi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali ERGİN Kümelenme Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada Konya'nın tarımsal potansiyeli ve bitki deseni bakımından Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğu, 1.858.692 hektar alanda üretim yapıldığı ve ilimizde üretilen 14 üründe Türkiye'de birinci sırada yer aldığını ifade ederek,

"Konya'nın Tıbbi ve Aromatik bitki üretimi bakımından önemli bir yere sahip olduğunu, Türkiye anason üretiminin % 7'sinin , aspir üretiminin % 7'sinin, çemen üretiminin % 16'sının, çörek otu üretiminin %5'inin, haşhaş üretiminin % 14'ünün, kimyon üretiminin % 40'ının, Lavanta üretiminin % 2'sinin, rezene üretiminin % 18'inin, kişniş üretiminin % 35'inin İlimiz tarafından üretildiğini,  İlimize özel olarak düzenlenen Kümelenme Çalıştayı'nın bu nedenle çok önemli olduğunu belirtti."

İl  Müdürü Ali Ergin konuşmasının sonunda "10.11 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak  kümelenme çalıştayı sonucunda, Eylem Planının oluşturulması süreçleri başlatılacak olup, neticesinde şekillenecek olan Eylem Planı çerçevesinde İlimizde Tıbbi Aromatik Bitkiler Kümelenme yapılanması oluşturulacaktır. Bu vesileyle çalıştayımızı onurlandıran başta Sayın Valimiz Vahdettin Özkan ve Bitkisel Üretim Genel Müdürümüz Dr. Mehmet Hasdemir olmak üzere tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.