T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KONYA’DA İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ DEVAM EDİYOR

Yayın Tarihi : 20.5.2022

İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne sunulan ve kabul edilen İlimizde Örtü Altı Tarımında İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi'nden faydalanan üreticilerimizin sera ve işletmelerinde incelemelerde bulunuldu.

Programa katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Ali ERGİN yaptığı açıklamada

 " Proje kapsamında Akşehir İlçemizde 10 ( On ) Meram İlçemizde ise 5 ( Beş ) üreticimiz olmak üzere domates, biber, patlıcan ve hıyar ürünleri İyi Tarım Uygulamaları kapsamında üretilecektir. İl Müdürlüğümüz üreticilerimizin fiziki ekipmanlarını, Toprak-Su ve Ürün  Analizleri ile Kontrol Sertifikasyon İşlemlerini karşılayacaktır.

Böylelikle bu ilçelerimizde örnek teşkil edecek olan uygulama ile çevre köylerimizden başlayarak  İlimiz genelinde Örtü Altı Tarımında İyi Tarım uygulamalarının  yaygınlaşması, iyi tarım uygulamaları ile üreticimizin  ürününe değer katılması, beraberinde çevreye dost  uygulamalar  ile  sürdürülebilir tarımın sağlanması ve  her aşaması kayıtlı- kontrollü ürünler ile de tüketiciye de sağlıklı ürünlerin ulaşımı sağlanacaktır.

Günümüzde; artan nüfus baskısı, gıda fiyatlarında ki artış, küresel ısınma gibi değişken faktörler nedeni ile; dünya da temel tarım ürünlerinin üretim – tüketim – ticaret dengelerinde hızla değişmektedir. Bu durum; tarımsal ürünlerin ticaretin de rekabetçilik ve sürdürülebilirlik kavramlarını ön plana çıkarmaktadır.

         Geçen yüzyılda tarım politikasının ana hedefi; tarımla uğraşanların gelir düzeylerini yükseltmek ve insanlığın gıda ihtiyacını karşılamak olarak belirlenmiştir. Bu amaçla da; birim alandan elde edilen verimi yükseltmeye yönelik uygulamaların benimsenmesi ile daha fazla gübre ve  daha fazla bitki koruma ürünü kullanarak, üretimde 3-8 kat arasında değişen artışlar sağlanmıştır. Ancak, bu durum insanlarda yeni sağlık sorunları (deli dana hastalığı, yumurtalarda rastlanan dioksin, obezite gibi) ve yeni çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Bu durum; sağlıklı ve güvenilir tarım ürünlerinin elde edilmesi ilkesinin tarım politikalarında yer almasına neden olmuştur.   

Tüketicilerin; çevreye dost insan sağlığına duyarlı güvenli gıda talebi, ulusal ve uluslararası tarımsal ticareti etkilemektedir. Bu durum, ülkelerin satın alacakları ürünlere karşı güveni artıracak teknik tedbirlerin almasını zorunlu kılmaktadır.

            Bu hedeflere ulaşmanın yolu ise; "Tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemler" olarak tanımlanan İyi Tarım Uygulamalarıdır.

 İyi Tarımın Amaçları ; Çevreye duyarlı, İnsan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen, Doğal kaynakları korumayı  hedefleyen, İzlenebilirlik ve gıda güvenliğini sağlayan, Sosyal olarak yaşanabilir çevre, Ekonomik açıdan kârlı bir tarımsal üretim olarak sıralanmaktadır. Böylelikle;   Sürdürülebilir tarımı sağlamak ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşma yollarını temin etmektir.

Konya İlimizde 2021 üretim yılında 544 üretici ile  433 Bin dekar alanda 1 Milyon Ton ürün  İyi Tarım Uygulamaları ile üretilmiştir. Bu üreticilerimizden gerekli şartları taşıyan üreticilerimize yaklaşık  5 Milyon 900 bin TL destekleme ödemesi yapılacaktır.

Projemizin hayırlı sonuçlara vesile olmasını ve  Üreticilerimize bereketli bir üretim sezonu olmasını diliyorum."  dedi.

Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin'in yanısıra, Akşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Yiğit, Akşehir Ziraat Odası Başkanı Aziz Bingül, Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü Niyazi Emrah Çerez, Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman, teknik personeller ve üreticiler iştirak etti.

Programın sonunda üreticilere İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin tarafından çeşitli hediyeler verildi.