7.11.2018 / Gösterim Sayısı : 169

Her Yastan Hayvanların Küplenerek Kayıt Altına Alınması ve İşletmelerin Güncellenmesi Çalışmaları

Herhangi bir nedenle kayıt altına alınamamış her yaştaki sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların 31 Mart 2019 tarihine kadar kimliklendirilerek TÜRKVET'te kayıt altına alınması ve işletmelerde kayıtlı hayvan mevcudunun güncellenmesi amacıyla Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Koyun ve Keçi  Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3 Kasım 2018 tarihli ve 30584 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çiftçilerin belirtilen tarihler arasında mağdur olmamaları için duyarlı davranmaları gerekmektedir. "Sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile Koyun Keçi türü hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler doğrultusunda Sığır Cinsi ve Koyun Keçi türü hayvanların 31 Mart 2019 tarihine kadar her yaştaki hayvanın küpeleme ve kayıt altına alma işlemlerinin devam edecektir. 

Bu süre zarfında üreticilerin mağdur olmaması için İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat etmeleri ve konunun hassasiyetine binaen daha duyarlı olmaları ayrıca İl ve İlçe Müdürlüklerinden gelen Bakanlık personeline Çiftçilerimizin yardımcı olması ve işletmelerinin güncellenmesi çalışmalarında hassasiyetle durmaları önem arz etmektedir. ''