Tarımsal Yayım ve Danışmanlık

Konya’nın Tarımsal Deseni

Konya'da Tarımsal Yayım ve Danışmanlık     

 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlığın Tanımı ve Amaçları

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık

Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, şirketler ve serbest tarım danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetlerdir.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Amacı

Tarımsal yayım ve danışmanlık: Tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine, geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlar.

Tarımsal Danışmanlık İle İlgili Mevzuatlar

Talimat, Sözleşme, Rapor ve Formlar

Konyada Faal Danışmanlık Hizmeti veren Kuruluşlar

Konya Karaman Tarım Kooperatifi Üst Birliği

* Sarayönü Ziraat Odası Başkanlığı

Karapınar Ziraat Odası

Karatay Ziraat Odası

* Meram Ziraat Odası

Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

* İçeri Çumra Tar. Kal. Kooperatifi


''